K l o c k a r s   k r u k o r

 

m u g g a r  o c h  k a n n o r

 TekoppT e k o p p

Finns i 3 storlekar.

Pris liten: 200 kr
Pris mellan: 240 kr
Pris stor: 290 kr


K o p p  m e d  f a t

Benvit med olika svarta mönster

Pris: 290 kr

Kopp med fat


Kanna med öraK a n n a  m e d  ö r a

Finns i olika storlekar och glasyrer

Pris: 250 kr - 450 kr


K a n n a  u t a n  ö r a

Finns i olika storlekar och glasyrer

Pris: 150 kr - 290 kr

Kanna utan öra


TekannorT e k a n n o r

Finns i olika storlekar och glasyrer

Pris: 850kr - 1 400 kr


K o p p  m e d  f a t

Exempel på olika koppar med fat. Finns i olika storlekar, mönster och glasyrer.

Kopp med fat


TekoppT e k o p p

Exempel på olika storlekar. Finns även i olika glasyrer.


K a f f e m u g g

Finns i olika glasyrer och storlekar

Pris:200 kr

Kaffemugg