K l o c k a r s   k r u k o r

 

m u g g a r  o c h  k a n n o r

 TekoppT e k o p p

Finns i 3 storlekar.

Pris liten: 220 kr
Pris mellan: 260 kr
Pris stor: 300 kr


K o p p  m e d  f a t

Benvit med olika svarta mönster

Pris: 320 kr

Kopp med fat


Kanna med öraK a n n a  m e d  ö r a

Finns i olika storlekar och glasyrer

Pris: 280 kr - 500 kr


K a n n a  u t a n  ö r a

Finns i olika storlekar och glasyrer

Pris: 170 kr - 350 kr

Kanna utan öra


TekannorT e k a n n o r

Finns i olika storlekar och glasyrer

Pris: 850kr - 1 500 kr


K o p p  m e d  f a t

Exempel på olika koppar med fat. Finns i olika storlekar, mönster och glasyrer.

Kopp med fat


TekoppT e k o p p

Exempel på olika storlekar. Finns även i olika glasyrer.


K a f f e m u g g

Finns i olika glasyrer och storlekar

Pris:220 kr

Kaffemugg