K l o c k a r s   k r u k o r

 

v a s e r  o c h  b l o m k r u k o rVasV a s

Finns i olika storlekar, former och glasyrer

Pris: 250 kr - 800 kr


U t s k u r e n  v a s

Finns i olika storlekar, former och glasyrer

Utskuren vas


Facetterad vasF a c e t t e r a d  v a s

Finns i olika storlekar, former och glasyrer


V a s  m e d  ö r o n

Finns i olika storlekar och glasyrer

Vas med öron


Rak blomkrukaR a k  b l o m k r u k a

Finns i olika storlekar och glasyrer.
Med eller utan fat.

Pris: från 280 kr


R u n d a d  b l o m k r u k a

Finns i olika storlekar och glasyrer.
Med eller utan fat.

Pris: från 280 kr

Rundad blomkruka


Blomkruka med öronB l o m k r u k a  m e d  ö r o n

Finns i olika storlekar och glasyrer.