K l o c k a r s   k r u k o r

 

V ä l k o m m e n  t i l l  K l o c k a r s  k r u k o r!

 Mitt namn är Åsa Klockars och det här är mitt krukmakeri på nätet!


Varje kopp, tillbringare och fat görs av mig från lera till färdigt föremål. Det gör att varje sak är unik.

Under sommaren finns jag i Bäck, utanför Rättvik, Dalarna. Där har jag ett öppet krukmakeri med butik. Övrig tid arbetar jag i min verkstad i Huddinge utanför Stockholm.

Du är mer än välkommen att titta runt och kontakta mig om du vill veta mer!


Tack för filmen @roger_moe